Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Múltiples i submúltiples decimals de les unitats del SI (SI-3)

El conjunt complet d’unitats del SI inclou les 7 unitats bàsiques, les 22 unitats derivades amb noms especials així com els múltiples i submúltiples formats amb els prefixos del SI. Amb aquest conjunt n’hi ha prou per expressar les unitats d’altres magnituds derivades. Els múltiples i submúltiples decimals del SI van de 10-24 a 1024.

Noms i símbols dels múltiples i submúltiples decimals del SI

undefined

(Font: BIPM)

(*) En català, el nom del prefix anglès milli s’escriu amb ela geminada (mil·li) mentre que en castellà s’escriu amb una ela simple (mili).

Prefixos binaris del SI

Els prefixos del SI fan referència estrictament a les potències de 10. Per tant, aquests prefixos no s’haurien d’emprar per a indicar potències de 2, tal com passa, per exemple, en informàtica i en electrònica, on s’acostuma a treballar amb el sistema binari. En el SI, un kilobyte equival, estrictament, a 1000 bytes mentre que, en realitat, la majoria de les vegades es fa referència a 1024 bytes, això és a 210 bytes. Els noms i símbols recomanats per a utilitzar en potències de 2 es troben recollits a la taula següent.

Noteu que els noms s’han creat a partir dels noms dels prefixos decimals i afegint el dígraf “bi”, per a indicar que són binaris. Els símbols dels prefixos inclouen el símbol decimal i una “i” a continuació.

Noms i símbols dels prefixos recomanats per a utilitzar en potències de 2

Factor Nom Símbol Factor de multiplicació
280 yobi Yi 1 208 925 819 614 629 174 706 176
270 zebi Zi ...
260 exbi Ei ...
250 pebi Pi ...
240 tebi Ti ...

230

gibi Gi 1 073 741 824
220 mebi Mi 1 048 576
210 kibi Ki 1 024

Recomanacions i bones pràctiques

L’elecció del múltiple o del submúltiple més adient depèn principalment de la comoditat que es derivi del seu ús. Com a recomanació general, el múltiple o el submúltiple utilitzat ha de ser escollit de forma que el valor numèric de la magnitud estigui comprès entre 0,1 i 1000. Per exemple, es recomana utilitzar 14 kPa en lloc de 14 000 Pa, o 3,9 mm en lloc de 0,0039 m. Quan en una taula es presentin diferents valors de la mateixa magnitud, tots els valors hauran d’estar expressats amb el mateix múltiple o submúltiple per tal de facilitar-ne la lectura, la comprensió i la comparació.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons