Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Escriptura de números i separador decimal

 • El separador decimal, símbol emprat per a separar la part integral d’un número de la part decimal, pot ser o bé el punt (“.”) o bé la coma (“,”) a la mateixa línia d’escriptura. El separador decimal escollit serà aquell d’ús més corrent en el context en qüestió.
 • No és possible utilitzar separadors volats tals com els apòstrofs ni en textos digitals ni en escriptura a mà. Per tant, es podrà escollir entre 1,56 o 1.56 però mai no es podrà escriure 1’56.
 • Caldrà utilitzar el mateix separador decimal en tot el document, incloent les taules i les figures.
 • Si el número a representar està entre el +1 i el -1, el separador decimal sempre haurà d'anar precedit d'un 0 (zero). Per tant, caldrà escriure 0,37 o -0,15 o 0.45 o -0.67 però mai ,37 ni -,15 ni .45 ni -.67.
 • En el cas de números amb molts dígits abans o després del separador decimal, es podrà agrupar els dígits en grups de 3 separats per espais. En cap cas es faran servir punts o comes en els espais entre grups de 3 dígits. No és habitual separar un sol dígit, com es faria si el número tingués 4 dígits. Tanmateix, l’agrupació de dígits és optativa. Així, el número 2345643,453123 es podria expressar, alternativament, de les següents maneres depenent de si s’escull com a separador decimal la coma o el punt en la línia

  2345643,453123 o 2345643.453123

  2 345 643,453 123 o 2 345 643.453 123

  Però mai no es podrà expressar com a:

  2.345.643,453123 o 2,345,643.453123

   2.345.643,453.123 o 2,345,643.453,123

 • Quan es representin números en una taula, el format no ha de variar dins de cada columna.

Recomanacions i bones pràctiques

Quan el SI diu que el separador serà el d’ús més corrent en el context en qüestió, cal tenir en compte, també, els aspectes legals. Així, a Catalunya i a España, el RD 2032/2009 de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura, estableix que el separador decimal oficial és la coma.

En qualsevol cas, una vegada establert el separador decimal, caldrà utilitzar el mateix en tot el document, incloent les taules i les figures.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons